การออมทอง-ผ่อนทอง

1. โอนเงินเปิดบัญชีผ่อน 100 บาทขึ้นไปกับทางร้าน ก็คือได้ตกลงกันแล้วว่าจะเริ่มผ่อน

2. ลูกค้าแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทร มาเพื่อใช้จัดส่งเมื่อชำระครบ และทางร้านจะส่งใบผ่อนออนไลน์ให้ค่ะ

3. ต่อไป**จะส่งเงินวันไหนก็ได้** **จะส่งเงินเท่าไรก็ได้** แต่ให้ครบตามราคาที่ตกลงกันไว้ ภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน

4. ลูกค้าเช็กยอดเงินสะสมในใบหลักฐานออนไลน์ได้ตลอดเวลา

5. เวลาส่งยอด รบกวนแจ้งยอดโอน+ส่งสลิปมาให้ทางร้านทราบทุกครั้งด้วยค่ะ ทางร้านจะลงบัญชีในใบผ่อนออนไลน์ให้ค่ะ

6. ถ้าลูกค้าส่งยอดผ่อนไม่ทันกำหนดเวลา ทางร้านขอคิดบริการเพิ่มเดือนละ 500 บาทค่ะ

ผ่อนทอง by LSW Gold

1. โอนเงินเปิดบัญชีออม 100 บาทขึ้นไปกับทางร้าน ก็คือได้ตกลงกันแล้ว

2. ลูกค้าแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทร มา เพื่อใช้จัดส่งเมื่อชำระครบ และทางร้านจะส่งใบออมออนไลน์ให้ค่ะ

3. ต่อไป **จะส่งเงินวันไหนก็ได้** **จะส่งเงินเท่าไรก็ได้** (ขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท) / เมื่อต้องการปิดยอดเป็นทอง จะคิดราคา ณ วันที่แจ้งปิดยอดค่ะ

4. ลูกค้าเช็กยอดเงินสะสมในใบหลักฐานออนไลน์ได้ตลอดเวลา

5. เวลาส่งยอด รบกวนแจ้งยอดโอน+ส่งสลิปมาให้ทางร้านทราบทุกครั้งด้วยค่ะ ทางร้านจะลงบัญชีในใบออมออนไลน์ให้ค่ะ

ออมทอง by LSW Gold

ผ่อนกับออมแตกต่างกันตรงที่

1. ผ่อน
– กำหนดเวลา 3 เดือน
– ราคาทองตามที่ตกลงกันวันแรกที่เริ่มผ่อน

2. ออม
– ไม่มีกำหนดเวลา ออมไปเรื่อย ๆ
– ราคาคิดตามทองวันที่ปิดออม

ผ่อนทอง-ออมทอง by LSW Gold